Zwiedzanie


SANKTUARIUM URODZIN I CHRZTU ŚWIĘTEGO MAKSYMIIANA MARII KOLBEGO.

 

BAZYLIKA MNIEJSZA

Bazylika Mniejsza p.w. WniebowziÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny to koÅ›cióÅ‚, w którym Å›w. Maksymilian otrzymaÅ‚ chrzest i bierzmowanie. WewnÄ…trz koÅ›cioÅ‚a znajduje siÄ™ chrzcielnica, przy której Å›wiÄ™ty zostaÅ‚ ochrzczony. Na oÅ‚tarzu Å›w. M.M. Kolbego w szklanym Tabernakulum jest umieszczony relikwiarz z wÅ‚osami z brody Å›wiÄ™tego. Nad oÅ‚tarzem mieÅ›ci siÄ™ obraz WniebowziÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny, który pierwotnie znajdowaÅ‚ siÄ™ w oÅ‚tarzu gÅ‚ównym, a  przed którym czÄ™sto Juliusz i Mariana Kolbowie rodzice Å›wiÄ™tego modlili siÄ™ i tu wÅ‚aÅ›nie Å›lubowali sobie dozgonnÄ… miÅ‚ość zawierajÄ…c Sakrament MałżeÅ„stwa. KoÅ›cióÅ‚ jest wewnÄ…trz bogato zdobiony.                                                                                                                                            

 

 

 MUZEUM – DOM URODZIN

Muzeum jest częściÄ… Sanktuarium Å›w. Maksymiliana M. Kolbego. ZostaÅ‚o poÅ›wiÄ™cone przez ówczesnego biskupa DÄ™bowskiego – ordynariusza diecezji wÅ‚ocÅ‚awskiej i oddane do użytku dla zwiedzajÄ…cych w setnÄ… rocznicÄ™ urodzin Å›wiÄ™tego, czyli w 1994 roku. DziÄ™ki zgromadzonym w nim eksponatom z koÅ„ca XIX w. udaÅ‚o siÄ™ odtworzyć atmosferÄ™ epoki, w której żyÅ‚ Å›w. Maksymilian. Wystawa skÅ‚ada siÄ™ z piÄ™ciu pokoi ekspozycyjnych: Pokoju życia – w którym można dowiedzieć siÄ™ jak wyglÄ…daÅ‚o Jego życie, Pokoju MyÅ›li i duchowoÅ›ci, Kuchni – która przybliża codzienność gospodyÅ„ domowych z tamtych czasów – przedmioty, którymi siÄ™ posÅ‚ugiwaÅ‚y, Pokoju Tradycji  - który przybliża fach jakim parali siÄ™ oboje rodzice, czyli tkactwo oraz Pokoju Urodzin, który mieÅ›ci siÄ™ na piÄ™trze budynku.

 

Serdecznie zapraszamy do odwidzenia naszego Sanktuarium.

Wszelkie informacje na temat godzin otwarcia i możliwoÅ›ci zwiedzania indywidualnego lub dla grup zorganizowanych bÄ™dÄ… udzielane pod numerem telefonu: 518 014 879